FIT,

RINGER SPORTPLAZA

Doorbreek de routine. Raak in de beste vorm van je leven.

GEZELLIG

GEZOND,

FIT,

Doorbreek de routine. Raak in de beste vorm van je leven.

GEZELLIG

GEZOND,

RINGER SPORTPLAZA

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Ringer Sportplaza BV, gevestigd aan de Sportlaan 1, 3317ZV te Dordrecht, KvK-nummer 70333246.

Ringer Sportplaza BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van de sportschool als ook bij het gebruik van de website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Ringer Sportplaza BV af te sluiten en door het bezoeken van de website www.ringer-sportplaza.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Ringer Sportplaza BV haar leden direct dan wel indirect identificeren.

In het kader van de dienstverlening van Ringer Sportplaza BV worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Als u via uw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma worden uw gegevens via uw werkgever verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de Website (aantal bezoeken, voorkeuren, betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en invoering van uw sportlidmaatschap. Daarnaast zal Ringer Sportplaza BV deze gegevens gebruiken om u per post,per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Ringer Sportplaza BV.

Ringer-Sportplaza BV kan uw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt kan Ringer Sportplaza BV u alternatieve betaalopties aanbieden. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

Tenslotte kan Ringer Sportplaza BV uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Ringer Sportplaza BV uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Ringer Sportplaza BV gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Ringer Sportplaza BV ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Ringer Sportplaza BV toegang hebben tot uw gegevens.

Ringer Sportplaza BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Ringer Sportplaza BV behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, neem dan contact op met onze klantenservice info@ringer-sportplaza.nl